Reorganisatie ST-Ericsson: Zaventem dicht, Nijmegen en Eindhoven buiten schot

Reading time: 2 minutes

Author:

In een poging weer winstgevend te worden, snijdt ST-Ericsson diep in eigen vlees. Het bedrijf concentreert zijn R&D-activiteiten in een aanzienlijk kleiner aantal sites. Daarbij wil het meer samenwerkingsverbanden aangaan om de eigen ontwikkelinspanningen te verkleinen en de kosten te drukken. De vestiging in Zaventem is een van de slachtoffers: die moet dicht, waardoor zo‘n tachtig mensen op straat komen te staan. De reorganisatie heeft geen consequenties voor de sites in Nijmegen en Eindhoven.

ST-Ericsson heeft grote moeite om voet aan de grond te krijgen in smartphones en tablets. Het ziet de inkomsten uit ’ouderwetse‘ producten slinken, maar heeft nog nauwelijks ingang gevonden in de nieuwe markten. Het afgelopen eerste kwartaal kwam de omzet uit op iets meer dan twee miljard dollar, tegen ruim tweeënhalf miljard in dezelfde periode van 2011. Onder de streep leverde dit een verlies op van 176 miljoen dollar, waar het bedrijf twaalf maanden geleden nog een winst van 170 miljoen kon rapporteren.

Vorig jaar juni lanceerde ST-Ericsson al een plan waarmee het eind 2012 op jaarbasis honderdtwintig miljoen dollar verwachtte te besparen. Onderdeel van die herstructurering was een ontslagronde waar maximaal vijfhonderd medewerkers wereldwijd de dupe van konden worden. Hierbij bleef de Benelux nog buiten schot.

De nieuwe reorganisatie brengt het personeelsbestand verder terug, nu met maar liefst zeventienhonderd arbeidsplaatsen. Een deel van de banen verhuist naar ST, waarmee ST-Ericsson conform de nieuwe strategie een overeenkomst heeft gesloten om zijn applicatieprocessor-R&D en de bijbehorende werknemers over te hevelen. Een licentie geeft de joint venture het recht om de ontwikkelde technologie te integreren in zijn Modap-platforms voor smartphones en tablets. De twee herstructureringen samen moeten eind 2013 een jaarlijkse besparing opleveren van 320 miljoen dollar.

De activiteiten van ST-Ericsson zijn in drieën onder te verdelen: de applicatieprocessor, het modem (de baseband) en de andere connectivity. Zaventem, een gewezen ST-vestiging, richt zich hoofdzakelijk op GPS. De twee Nederlandse sites zijn voormalige NXP-clubs. De ruim vijftig koppen tellende Nijmeegse divisie focust vooral op analoog- en RF-design voor connectivity. In Eindhoven werken bijna veertig mensen aan vectorprocessoren voor de baseband.