Regeerakkoord: opnieuw bezuiniging op innovatie


Warning: Undefined array key "bio" in /home/techwatch/domains/test.bits-chips.nl/public_html/wp-content/plugins/wpcodebox2/src/Runner/QueryRunner.php(126) : eval()'d code on line 13

Author:

Reading time: 1 minute

Het topsectorbeleid wordt voortgezet, maar het kabinet-Rutte II bezuinigt net als zijn voorganger op maatregelen die onderzoek en innovatie moeten aanjagen. Dat leert een eerste blik op het gisteren gepresenteerde regeerakkoord. De rekening wordt vooral gelegd bij het bedrijfsleven, dat het mes gezet ziet in fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies. De publiek-private Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI‘s) en fundamenteel onderzoek kunnen daarentegen op extra budget rekenen.

De netto bezuiniging kan worden gecompenseerd door meer onderzoeksgeld uit Europa aan te trekken. Van de honderdvijftig miljoen euro extra waarmee fundamentele research wordt verblijd, reserveert het kabinet in ieder geval een ’substantieel deel‘ voor matching met het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020, dat in 2014 het Zevende Kaderprogramma opvolgt. Horizon 2020 heeft een voorgesteld budget van 78 miljard euro en zal anders dan zijn voorganger nadrukkelijk ook op industriële ontwikkeling inzetten. Niet alleen de publieke kennissector maar ook het bedrijfsleven zal daarom compensatie voor binnenlandse bezuiniging kunnen vinden.

Het kabinet wil verder een techniekpact met bedrijven en onderwijsinstellingen sluiten. Daarin komen afspraken over onder meer transparantie over loopbaanperspectieven, beschikbaarheid van stageplekken, cofinanciering van onderwijs door het bedrijfsleven en vermindering van schooluitval.