Kort nieuws

Rechter in Android-zaak: copyright op Api’s onmogelijk

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

De rechter in de zaak tussen Oracle en Google heeft geoordeeld dat een software-Api niet onder het copyright van een softwarepakket valt. Het eerdere oordeel van de jury dat Google met Android inbreuk maakt op auteursrechtelijk beschermde Java-code van Oracle, komt daarmee te vervallen. Die uitspraak leidde tot ophef, omdat het vraagtekens zette bij de alledaagse praktijk van herimplementeren van software. Oracle claimde al de overwinning vanwege deze uitspraak, alhoewel de jury het er niet over eens werd of herimplementaties onder fair use vallen.

In een interview na de uitspraak zei de voorzitter van de jury dat de vraag of Google inbreuk maakt eigenlijk al werd gedicteerd door de rechtbank. Om de jury niet te beïnvloeden bij de vraag of Google in deze zaak inbreuk maakt op Oracles copyright, gebruikte de rechter een constructie waarbij hij de jury eerst hierover uitspraak liet doen met de instructies ervan uit te gaan dat Api‘s auteursrechtelijk beschermd zijn.

Met de uitspraak van de rechter blijft er weinig over van de miljardenclaim van Oracle. Het bedrijf, dat de rechten op Java in handen kreeg na de overname van Sun, claimde dat Google inbreuk maakte op zowel Java-patenten als -copyrights. Rond de patentenclaim kreeg het onlangs al nul op het rekest. Nu ook de Api‘s wegvallen onder de copyrightclaim blijft er van de oorspronkelijke aanklacht slechts een enkele functie van negen regels code over. De jury acht het bewezen dat Google die rechtstreeks heeft gekopieerd naar Android – overigens komt de functie niet meer terug in de huidige versies van het platform. Daarvoor kan Oracle een relatief kleine compensatie krijgen. De rechter vindt echter dat dit een triviale functie is die per ongeluk is meegekopieerd en dat Oracle de zaak nogal overdrijft – in die bewoordingen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content