Recensie: Succes met de requirements!

Reading time: 2 minutes

Author:

John Geboers is lead consultant bij Altran.

Dat je bij wijze van spreken maandagmorgen kunt beginnen aan de requirements en ‘s middags al een eerste versie af kunt hebben, is een populaire misvatting. Het boek ’Succes met de requirements!‘ maakt hier korte metten mee. Het legt uit hoe we op een correcte manier kunnen werken met requirements. Zeker voor een leek biedt het een verhelderend overzicht van wat er allemaal bij komt kijken. Enige voorkennis is wel prettig, maar niet nodig. Ook als je al in de requirements zit, geeft het boek je een fijne uitleg van de diverse technieken. Daarnaast schetst het een zeer goed profiel van de requirementsanalist, een profiel waarvan velen van ons van tevoren niet hadden gedacht dat het zo veel omvat.

De opzet van het boek is erg logisch. Het begint met een uiteenzetting waarom we eigenlijk requirements nodig hebben. Wat duidelijk naar voren komt, is dat iedereen in het bedrijf, en zeker het hogere management, zich daarvan overtuigd moet hebben omdat er anders te weinig draagvlak is. Daarom belicht het boek ook alle kanten; alle stakeholders zijn van belang om tot een juiste set te komen die ook eenduidig is. Verschillende hoofdstukken gaan vervolgens in op het werken met de requirements zelf: het verkrijgen van de juiste eisen, het correct formuleren en natuurlijk de validatie.

Het laatste deel van het boek richt zich op de processen zelf. Van een breed scala aan technieken wordt uitgelegd wat de essentie is met het oog op kwalitatief betere requirements. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Zorgen voor borging is daarbij van groot belang, zoals de auteurs meerdere malen benadrukken. Dat is een lang traject waarin we met stapjes aanpassingen doen. De beste optie is om dit ook daadwerkelijk te ondersteunen, mede omdat de mensen die ermee moeten werken de aangepast procedures ook moeten accepteren.

Het boek is niet direct hands-on. De auteurs geven niet altijd aan op welk niveau de technieken toepasbaar zijn. Door goed te begrijpen hoe de verschillende niveaus met elkaar zijn verbonden, is het besprokene echter wel in de praktijk te brengen. In de bijlages staan enkele duidelijke sjablonen, die erg prettig direct toepasbaar zijn. Het boek richt zich heel duidelijk niet op de vele tools die beschikbaar zijn, hoewel het juiste gereedschap natuurlijk ook bepalend kan zijn voor het succes. Daar besteden de auteurs wel aandacht aan, maar het ligt buiten de scope van het boek om dit volledig te behandelen.

’Succes met de requirements!‘ is breed toegankelijk voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met requirements. Voor de erg ervaren requirementsanalist is het boek een mooi naslagwerk, maar biedt het mogelijk te weinig diepgang. Voor alle anderen: gewoon lezen!