Recensie: Radio-bouwboek

Reading time: 2 minutes

Author:

Het ’Radio-bouwboek‘ van Burkhard Kainka bevat een groot aantal gemakkelijk na te bouwen radio-ontvangers en enkele zenders. Het begint bij voedingsloze ontvangers gebouwd uit slechts een antenne, een diode en een koptelefoon en het eindigt bij moderne softwaregebaseerde DRM-ontvangers. Opvallend is dat in vele schema‘s ook radiobuizen zijn gebruikt. Dit is geheel terecht want een goede buizenschakeling hoeft zeker niet onder te doen voor het modernere transistorwerk.

Naast verschillende hoofdstukken over ontvangers zijn er hoofdstukken over HF-oscillatoren en antennetechniek. In een aanhangsel is de broncode van verschillende hulpprogramma‘s te vinden. Deze zijn geschreven in Delphi en Visual Basic.

De uitleg bij de schakelingen is vaak kort gehouden en er zijn vrijwel geen formules te bekennen. De nadruk ligt dus op het bouwen zelf. Voor de diepere inzichten en achtergronden is de lezer op andere literatuur aangewezen. Doordat Kainka de ontwerpen vrij simpel en sober heeft gehouden, zijn de schema‘s vaak gemakkelijk te begrijpen door iedereen die enige elektronische achtergrondkennis bezit.

Kainka is zeer gedreven om zijn kennis en ideeën aan anderen over te dragen en doet zijn best om beginnende elektronicahobbyisten te enthousiasmeren. Dit blijkt uit het feit dat hij een goed onderhouden webpagina heeft en vaak in de Elektuur-bladen verschijnt. Wie niet genoeg kan krijgen van de zelfbouwelektronica kan dus voor verdere ideeën rondneuzen op de website van de auteur: www.b-kainka.de. Hier zijn ook veel schema‘s te vinden die in het boek zijn opgenomen. Het enige nadeel is dat de site Duitstalig is.

Het Radio-bouwboek is voor 29,50 euro te koop op de Elektuur-website.