Recensie: High-performance embedded computing

Reading time: 1 minute

Author:

Wayne Wolf focust in dit boek op de high-performancetak van embedded computing. Vrij vertaald bedoelt hij met high performance: zo energiezuinig mogelijk, met de maximale snelheid en met zo min mogelijk geheugen zo betrouwbaar en veilig mogelijk zijn.

Gelukkig zegt Wolf niet al te veel over time-to-market en ontwikkelkosten, anders zou het wel een heel ambitieus boek zijn geworden. Vanuit de high-performancegedachte behandelt hijin de eerste helft van het boek achtereenvolgens CPU‘s, programma‘s en besturingssystemen. Het stuk over CPU‘s is hiervan nog het meest tastbaar. Het hoofdstuk Programma‘s wordt al vrij snel zware kost en het gedeelte over besturingssystemen mondt uit in een behandeling van de theorie die nodig is voor het design van een OS. Hierbij verwijst de auteur veelvuldig naar de vakliteratuur. Gelukkig heeft hij voldoende figuren en performancediagrammen overgenomen uit de IEEE-publicaties om de materie ’toegankelijker‘ te maken.

Voor de liefhebbers bevat de tweede helft van het boek hoofdstukken over multiprocessorarchitecturen, bijbehorende RTOS‘en en een afsluitend gedeelte over hardware- en softwarecodesign. Allemaal vrij specialistische stof.

De algemene indruk is dat ’High-performance embedded computing‘ misschien interessant is voor de academici en fundamentele onderzoekers onder de Bits&Chips-lezers. Aan degenen die niet tot deze doelgroep behoren, zou ik het boek niet willen aanraden.