Radboud, RUG, UT en Wageningen gaan beter samenwerken

Reading time: 1 minute

Author:

De Radboud Universiteit Nijmegen, de RUG, de UT en Wageningen Universiteit gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Ook willen ze de universiteiten van Duisburg-Essen, Münster en Oldenburg betrekken in hun samenwerking. De instellingen willen zich zo beter kunnen profileren in Europees verband.

De universiteiten willen inzetten op de thema‘s groene energie, technologie en gezondheid, voeding en gezondheid en nanotechnologie. Volgens de instellingen zijn dat gebieden die hen samenbinden. Op onderwijsgebied willen ze het bacheloraanbod verbreden en de masteropleidingen beter profileren.