Radar geïntroduceerd in de zorg

Reading time: 1 minute

Author:

Dutch Domotics, een joint venture van Applied Radar Technology en TNO, introduceert via een distributieovereenkomst met Ascom een privacyvriendelijk sensorsysteem om zorgcliënten in de gaten te houden. De sensoren zijn gebaseerd op radar en infrarood en kunnen gebruikt worden voor onder meer val- en dwaaldetectie of analyse van slaappatronen. Ze werken op batterijen en communiceren draadloos, wat de installatie betrekkelijk eenvoudig maakt.

Applied Radar Technology ontstond eind 2011 uit TNO om radartechnologie in te zetten voor niet-militaire markten. De technologie bleek binnenshuis gevoelig genoeg om bijvoorbeeld de ademhaling van een slapend persoon te volgen. Samen met infraroodinformatie kunnen er daardoor profielen opgesteld worden van normaal gedrag van gebruikers. Het systeem slaat alarm als hiervan wordt afgeweken. Uit een pilot bij een zorginstelling bleek het aantal valse alarmen af te nemen van enkele tientallen per nacht tot minder dan een per maand.

Dutch domotics heeft voor de vermarkting een exclusieve overeenkomst gesloten met Ascom, een Zwitsers bedrijf dat een belangrijke rol speelt binnen personenalarmerings- en verpleegoproepsystemen.