Qi-standaard uitgebreid met resonante energieoverdracht

Reading time: 2 minutes

Author:

De Qi-standaard wordt in de nieuwe versie 1.2 uitgebreid met de optie voor resonante energieoverdracht. Tot nog toe richtte de standaard zich volledig op inductieve koppeling, de andere belangrijke versie van draadloze stroomoverdracht. Toekomstige Qi-gebaseerde laders en ontvangers moeten beide vormen aankunnen en terugwaarts compatibel zijn.

Met de stap lijkt er een einde te komen aan de vraag welke technologie voor draadloze stroomoverdracht het gaat winnen in de markt – waarmee overigens nog niet is uitgemaakt welke standaard het gaat winnen. De inductieve en resonante variant werden de afgelopen jaren door verschillende industriegroepen gepusht, elk met hun eigen merites. Qi en de Power Matters Alliance (PMA) waren de drijvende krachten achter inductieve overdracht. Aan de resonante kant waren er de Alliance 4 Wireless Power (A4WP) en MIT-spin-off Witricity.

In het voorjaar veranderde dit landschap toen zowel Witricity als de PMA zich bij het A4WP-consortium voegden. De A4WP-standaard werd hiermee duaal: zowel resonante als inductieve overdracht behoorden voortaan tot de mogelijkheden. Qi volgt deze stap nu door zijn inductieve versie uit te breiden met een resonante optie.

Inductieve overdracht is gebaseerd op twee gekoppelde spoelen. Een stroom in de zendspoel wekt een magnetisch veld op, dat in de ontvangstspoel weer wordt omgezet in een stroom. De efficiëntie van de overdracht is zeer gevoelig voor de mate van koppeling tussen de twee spoelen, die bepaald wordt door de onderlinge afstand, afmetingen en oriëntatie; een kleine afwijking kan de efficiëntie snel doen kelderen.

Resonante overdracht steekt ingewikkelder in elkaar: zowel aan de zend- als de ontvangkant zijn de spoelen opgenomen in een circuit dat dankzij een condensator op een specifieke frequentie resoneert. Een sterke koppeling is dan niet nodig tussen de spoelen en er is daardoor een veel grotere vrijheid in onderlinge afstand, oriëntatie en afmetingen van zender en ontvanger. De efficiëntie blijft wel weer wat achter vergeleken bij inductieve overdracht met een sterke koppeling.

De strijd gaat nu dus tussen de A4WP en Qi, beide met een min of meer vergelijkbaar maar incompatibel aanbod (inductief én resonant). Beide groepen hebben een grote schare volgers, die elkaar gedeeltelijk overlappen. De technologie is echter nog volop in ontwikkeling en concentreert zich op het moment op het vermogen; A4WP schroefde de mogelijkheden in maart op tot 50 watt, Qi verplettert dit in zijn nieuwe standaard met een maximum van 2000 watt.