Kort nieuws

‘Profilering techniek in hbo werkt’

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Het technisch hbo zit in de lift. Dit schooljaar zijn 4,9 procent meer studenten met een technische opleiding gestart dan vorig seizoen. Het Platform Bèta Techniek denkt dat het nog beter kan als de hogescholen en universiteiten betere resultaten boeken bij de werving onder nieuwe doelgroepen als meisjes, allochtonen en werkenden.

De hbo-auditcommissie van het Platform Bèta Techniek heeft een aantal ideeën opgedaan tijdens haar ronde langs alle zeventien hogescholen met technische opleidingen. Hogescholen werken bijvoorbeeld veel meer samen met het toeleverend onderwijs. Binnen de onderwijsketen ontstaan netwerken met onderwijspartners inclusief intensieve kennisuitwisseling. Een goed voorbeeld van zo‘n netwerk is Bètapartners in de regio Amsterdam, waar ongeveer vijfentwintig middelbare scholen een netwerk vormen met Hogeschool Inholland, de Hogeschool van Amsterdam, de VU en de UvA.

Hogescholen kiezen steeds vaker voor een duidelijke bètaprofilering. Bij de Hogeschool Leiden bijvoorbeeld, is techniek hét speerpunt. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven wordt steeds verder geïntensiveerd. Via onderzoeksprojecten worden studenten, docenten en werknemers bij elkaar gebracht met als doel kennisontwikkeling en -overdracht.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content