Positief advies over Europese licentie Ultrawideband

Reading time: 1 minute

Author:

De Radio Spectrum Committee (RSC), het adviesorgaan van de Europese Commissie over het toekennen van elektromagnetische spectra, heeft het licht op groen gezet voor Ultrawideband (UWB). Daarmee zal de EU deze technologie naar alle verwachting binnen zes maanden legaal maken. Een voorstel dat goedkeuring krijgt van de RSC wordt in principe een Europese wet.

De regelgeving in de EU zal strenger zijn dan in de VS, die de technologie al hebben gelegaliseerd. Wel zullen de regels zich grotendeels richtten op de Amerikaanse richtlijnen, waardoor fabrikanten aan beide kanten van de oceaan nagenoeg gelijke chipsets kunnen inzetten. Frankrijk en enkele Scandinavische landen stemden tegen het voorstel uit angst voor interferentie met bestaande radioverbindingen.

Ultrawideband verstuurt de signalen uitgesmeerd over een zeer grote bandbreedte waardoor de energie op een specifieke frequentie laag blijft, doorgaans onder het ruisniveau die elektronische apparatuur intrinsiek veroorzaakt. Daardoor interfereren de signalen minimaal met de bestaande radiocommunicatie. In de VS kan UWB het frequentiegebied van 3,1 tot 10,6 GHz gebruiken, met hier en daar restricties. De RSC zet in op de banden van 3,4 tot 5,0 GHz en 6,0 tot 8,5 GHz. Later kan dit uitgebreid worden tot 9,0 GHz.