Plannen voor 3TU-federatie krijgen vorm

Reading time: 1 minute

Author:

De drie technische universiteiten hebben een belangrijke stap gezet in de versnelde oprichting van een technologiefederatie. De TU Delft, TU Eindhoven en de Universiteit Twente willen vijf zogenaamde Centers of Excellence (CE) aanwijzen. Dit zijn Netherlands institute for research on ICT (Nirict): services and applications, High tech systems & materials, Technologies for sustainable energy, Fluid and solid mechanics, en Applications of nanotechnology. Daarnaast willen ze zes technologische top-instituten oprichten:; Embedded systemen, ICT en zorg, Scheidingstechnologie, Biocompatibele systemen, Plasma technologie, en Regeneratieve geneeskunde.

Het oorspronkelijke 3TU-sectorplan is in 2004 opgesteld. Daarvan was de doelstelling om in 2010 een technologiefederatie te vormen die tot de top van de Europese TU‘s gaat behoren en die een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse kenniseconomie. In juli kwamen de universiteiten echter met de regering overeen dat ze een subsidie van 50 miljoen euro tegemoet kunnen zien als de federatie al in 2007 van start gaat. Voorwaarde was dat er aan het einde van dit jaar een getailleerd plan van aanpak zou liggen. Daar is nu een belangrijke stap in gezet. De TU‘s stellen per center of excellence een kartrekker aan. Deze personen schrijven samen een businessplan. Verder komt er een landkaart van de drie technische universiteiten: het onderzoek dat ze uitvoeren en de koppelingen met partners uit de industrie, TNO en NWO. Ook komt er een tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor.

De zes technologische topinstituten zullen praktischer van aard zijn dan de centers of excellence en moeten door het ministerie van Economische Zaken worden bekostigd.