Philips koppelt virtueel hart met live beelden tijdens operatie

Reading time: 2 minutes

Author:

Philips Healthcare introduceert een softwarepakket op de markt om artsen bij te staan bij het plaatsen van een kunstmatige hartklep in de aorta via een katheter. De Heartnavigator-software stelt aan de hand van scans vĆ³Ć³r de ingreep een model op van het hart en de aorta. Dat wordt gebruikt om de operatie te plannen en tijdens de behandeling realtime informatie op de rƶntgenbeelden te projecteren. Op dezelfde technologie gestoeld heeft Philips al enkele jaren een product op de markt voor ablatie, een technologie om hartritmestoornissen te behandelen door een kleine stukjes weefsel elektrisch te vernietigen.

Een hartklep zorgt ervoor dat bloed slechts ƩƩn kant op kan stromen. Als dat niet meer goed werkt, wordt er een kunstmatig exemplaar overheen geplaatst. Traditioneel gaat dat via open chirurgie, maar de laatste jaren is er voor de aortaklep een alternatief met katheter beschikbaar. De kunstmatige hartklep wordt opgevouwd via een bloedvat in bijvoorbeeld het been naar de gewenste positie bij het kloppende hart gemanoeuvreerd. Daar wordt de klep met een ballonnetje ontplooid. De voordelen liggen voor de hand: deze behandeling is veel minder ingrijpend voor de patiƫnt dan open hartchirurgie.

De Heartnavigator-software koppelt een virtueel model van het patiĆ«ntenhart aan de live rƶntgenbeelden en projecteert aanwijzingen, zoals de positie van de aorta (rode omlijning), de bestaande hartkleppen (gele puntjes) en de kunstmatige hartklep (het rode ā€™kooitjeā€˜).

Het kiezen van de juiste grootte en het plaatsen van de klep komt op millimeters aan. Bij een verkeerde behandeling kan de klep alsnog gaan lekken. Daarvoor wordt het hart voorafgaand aan de ingreep in beeld gebracht, vaak met ultrageluid. De arts kan dit beeld gebruiken om de juiste hartklep en positie te kiezen. Tijdens de behandeling wordt beeldvorming met rƶntgenstraling gebruikt. Daarmee zijn de chirurgische instrumenten zichtbaar en de bloedbanen door het inspuiten van een ā€™kleurstofā€˜.

Met de Heartnavigator-software worden de beelden voorafgaand aan de operatie gebruikt om een virtueel model van het hart op te stellen. Daarmee kunnen de maat en positie voor de nieuwe hartklep worden bepaald. Tijdens de ingreep koppelt de software de tweedimensionale rƶntgenbeelden realtime aan het virtuele model en projecteert hier aanwijzingen op. Andersom kan Heartnavigator ook het rƶntgenapparaat aansturen als de specialist bijvoorbeeld een ander beeldvlak kiest.

Heartnavigator is gedeeltelijk een uitvloeisel uit het EUHeart-consortium, dat Philips in 2008 oprichtte met in totaal zestien industriĆ«le en academische partners. Dit Zevende Kader-programma werkt aan een patiĆ«ntspecifiek geĆÆntegreerd model van de hartfunctie, waarin moleculaire en anatomische data worden meegenomen.

Het ligt voor de hand dat Philips deze kennis in de toekomst zal inzetten voor vergelijkbare producten, alhoewel het bedrijf hier niet op wil ingaan.