Patstelling tussen Elsevier en universiteiten om open access

Reading time: 1 minute

Author:

De onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en uitgever Elsevier over de abonnementen voor volgend jaar zijn vastgelopen. Volgens universiteitskoepel VSNU, die de onderhandelingen voert, komt de uitgever niet tegemoet aan de eisen rond open acces. Als het conflict niet wordt opgelost, hebben de onderzoekers en studenten aan de Nederlandse universiteiten volgend jaar geen toegang meer tot de duizenden titels van Elsevier.

De VSNU wil, net als onder meer NWO, het ministerie van OCW en de Europese Commissie, dat de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek openbaar beschikbaar komen. Daarom heeft de VSNU dit jaar in de onderhandelingen de eis meegenomen dat uitgevers bereid zijn om hieraan mee te werken. Volgens de VSNU zijn uitgevers hier weliswaar niet happig op, maar wel bereid om aan de eis tegemoet te komen. Alleen Elsevier zou blijven dwarsliggen.

Specifiek gaat het om een voorstel van de VSNU het abonnementsgeld anders in te zetten dan gebruikelijk. Bij open acces is het niet de lezer, maar de auteur die de publicatie betaalt. De VSNU heeft voorgesteld om het abonnementsgeld in te zetten om het publicatierecht in een keer af te kopen. Elsevier wil hier niet aan meewerken.

De VSNU hoopt dat het nog lukt om voor 1 januari tot een deal te komen, maar voor de zekerheid is het al begonnen met adviseren van de universiteiten over hoe artikelen toch te verkrijgen zijn.