Overheidsbijdrage voor Twentse bètastarters

Reading time: 1 minute

Author:

Het ministerie van Economische Zaken heeft Kennispark Twente onlangs een miljoen euro gegegeven om technostarters te helpen hun techniek op de markt te brengen. Met het geld wil het kennispark een centraal informatiepunt op poten zetten. Dit Taskforce moet zorgen voor vergunningen, regelgeving, apparatuur of octrooien. Daarnaast richt het een screenings- en scoutingsteam op om talentvolle technici te selecteren en op te sporen en om hen te interesseren voor ondernemerschap. Het kennispark wil over vier jaar 150 nieuwe ondernemingen van de grond hebben.

De overheidsteun komt uit het potje van het Kennisexploitatie-programma van Technopartners, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken om samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven aan te sporen en om technische innovatie te bevorderen.

De Taskforce is een afzonderlijk, nieuw initiatief naast de Tijdelijke Ondernemersplaatsen-regeling (Top), waarmee de UT sinds 1984 werkt. Met de Top-regeling kunnen technostarters voor een jaar gebruikmaken van faciliteiten zoals de laboratoria en technische ondersteuning van de universiteit. Ze krijgen ook een kantoor en een technische en commerciële begeleider.