Kort nieuws

Overgenomen BUS motor achter goede resultaten Neways

Nieke Roos
Leestijd: 2 minuten

Neways heeft het afgelopen jaar 308,6 miljoen euro omgezet. Dat is zestien procent meer dan in 2013. Deze groei komt vrijwel geheel op het conto van de overgenomen Duitse branchegenoot BUS: vanaf de consolidatie in juli droegen deze activiteiten zestig miljoen bij aan de netto-inkomsten; autonoom daalde de omzet in 2014 met zes procent. Onder de streep hield de ems-specialist uit Son 7,0 miljoen euro over, tegen 1,9 miljoen een jaar eerder. Ook deze toename is toe te schrijven aan de overname van BUS.

In 2014 bleef de ems-markt sterk volatiel. Na een relatief goede eerste jaarhelft met een lichte stijging van de omzet kreeg Neways vanaf de zomer te maken met klanten die hun kortetermijnplannen bijstelden en opdrachten uitstelden, met name in de halfgeleider- en medische sector. Daartegenover stond een toename van de vraag vanuit de automotive-industrie, die er samen met de toevoeging van BUS voor zorgde dat de omzet ook in het tweede halfjaar groeide.

De orderportefeuille bevatte ultimo 2014 voor 155,9 miljoen euro aan opdrachten, tegen 68,5 miljoen eind 2013. Met ongeveer 68 miljoen nam BUS weer het leeuwendeel van het surplus voor zijn rekening. Door de overname van de Duitse branchegenoot kent de orderportefeuille bovendien een gelijkmatigere en bredere spreiding over de verschillende sectoren.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content