Overgenomen BUS motor achter goede resultaten Neways

Reading time: 2 minutes

Author:

Neways heeft het afgelopen jaar 308,6 miljoen euro omgezet. Dat is zestien procent meer dan in 2013. Deze groei komt vrijwel geheel op het conto van de overgenomen Duitse branchegenoot BUS: vanaf de consolidatie in juli droegen deze activiteiten zestig miljoen bij aan de netto-inkomsten; autonoom daalde de omzet in 2014 met zes procent. Onder de streep hield de ems-specialist uit Son 7,0 miljoen euro over, tegen 1,9 miljoen een jaar eerder. Ook deze toename is toe te schrijven aan de overname van BUS.

In 2014 bleef de ems-markt sterk volatiel. Na een relatief goede eerste jaarhelft met een lichte stijging van de omzet kreeg Neways vanaf de zomer te maken met klanten die hun kortetermijnplannen bijstelden en opdrachten uitstelden, met name in de halfgeleider- en medische sector. Daartegenover stond een toename van de vraag vanuit de automotive-industrie, die er samen met de toevoeging van BUS voor zorgde dat de omzet ook in het tweede halfjaar groeide.

De orderportefeuille bevatte ultimo 2014 voor 155,9 miljoen euro aan opdrachten, tegen 68,5 miljoen eind 2013. Met ongeveer 68 miljoen nam BUS weer het leeuwendeel van het surplus voor zijn rekening. Door de overname van de Duitse branchegenoot kent de orderportefeuille bovendien een gelijkmatigere en bredere spreiding over de verschillende sectoren.

In automotive, waar BUS een sterke positie heeft, nam de omzet met 139 procent toe tot 55 miljoen euro. De inkomsten in het industriële segment stegen het afgelopen jaar met 23 procent naar 118 miljoen, waarmee dit nu verreweg de grootste marktsector van Neways is. De halfgeleiderbranche bracht 62 miljoen euro in het laatje, tien procent minder. De medische tak zag de omzet met acht procent afnemen tot 59 miljoen.

De vraag naar ontwikkel-, prototyping- en testdiensten blijft ondertussen doorgroeien. Deze activiteiten heeft Neways het afgelopen jaar verder uitgebouwd met extra ontwikkelaars en engineers. De overname heeft daar nog eens vijftig mensen aan toegevoegd.

Door de aanhoudende volatiliteit van de ems-markt is het voor Neways lastig om concrete vooruitzichten te geven voor de korte en middellange termijn. Met de acquisitie van BUS, de grootste in zijn historie, zegt het Sonse bedrijf zijn positie aanzienlijk te hebben versterkt, in de ems-markt als geheel en in Duitsland in het bijzonder. Dit jaar verwacht het daar verdere synergievoordelen uit te kunnen halen.