Kort nieuws

OU start avondopleiding softwarekwaliteit

Leestijd: 1 minuut

Bij de Open Universiteit gaat in maart een nieuwe opleiding van start op het gebied van softwarekwaliteit. Het masterprogramma Gecertificeerd Software Quality Engineer is gericht op het realiseren van structurele kwaliteit in het ontwikkelproces van software, zowel bij nieuwbouw als bij onderhoud, uitbreiding en verandering van bestaande systemen. De avondopleiding van een jaar is goed te combineren met werk. De deelnemers ontmoeten elkaar in tweewekelijkse klassikale of online bijeenkomsten.

Het studieprogramma telt drie onderdelen. De module Requirementsengineering zoomt in op het begin van het ontwikkeltraject: hoe bouwen we een softwaresysteem dat voldoet aan de doelstellingen van stakeholders? De module Software-evolutie richt zich op de fase vanaf de release. Dan zullen we de software moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Bij verouderde systemen moeten we risicogebieden in kaart brengen, de structuur achterhalen, programmacode verbeteren en fouten oplossen. In de module Softwaremanagement staat het evenwicht centraal tussen het te maken product, het proces waarin dit gebeurt en de personen die hierbij een rol spelen. Desgewenst zijn de drie modules in te brengen in de master Software-engineering.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content