Kort nieuws

Open centrum voor energievraagstukken vestigt zich in Groningen

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

TNO, ECN en de Energy Academy Europe (EAE) starten een open-innovatiecentrum dat zich richt op de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Met interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsprogramma’s gaat het Open Innovation Centre dit vraagstuk integraal benaderen, van technologie, implementatie en systeemintegratie tot economische en duurzaamheidsaspecten. Het centrum wordt gehuisvest bij de Rijksuniversiteit Groningen, in het nog nieuw te openen gebouw van de EAE.

‘De effecten van strategische-, beleids- en investeringsbeslissingen worden steeds moeilijker te overzien en te voorspellen. Het Open Innovation Centre adresseert in brede zin de relevante strategische uitdagingen waar overheden en het bedrijfsleven mee te maken hebben tijdens de transitie’, aldus een toelichting in een persbericht.

De EAE is een instituut van de universiteit, de Hanzehogeschool en de mbo-instelling Energy College. De programmering en invulling van het onderzoek wordt in nauwe samenspraak met de participerende energiesector en andere relevante partijen opgezet. Het initiatief staat ook open voor samenwerking met andere kennispartijen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content