Oost-Nederland trapt voor 24 miljoen aan innovatieprojecten af

Reading time: 1 minute

Author:

De provincies Gelderland en Overijssel, de rijksoverheid en de EU steken in het kader van het OP-Oost-programma bijna tien miljoen euro in elf innovatieprojecten. Ruim vijftig bedrijven zijn hierbij betrokken. Het bedrijfsleven investeert zelf bijna veertien miljoen in deze projecten.

Het grootste project, met een budget van bijna vijf miljoen, is Daisy 2 van Thales, dat samenwerkt met onder meer Salland Engineering, Sencio, Sintecs, NXP, TNO en de universiteit van Wageningen. Doel is om het concept van de active electronically scanned array-radar (aesa) uit te werken tot een praktisch en betaalbaar instrument voor verschillende toepassingen, zoals meteorologische voorspellingen en waarneming van ruimtelijk gedrag van mensen en dieren.

De Radboud Universiteit trekt het Charge and Go-project van bijna 4,7 miljoen euro rond het ontwikkelen van een opensource laadplatform voor elektrische voertuigen. De universiteit is ook penvoerder van de Betuwse Energie Samenwerking, waarbij vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd worden in grote gebieden. Dit project heeft een budget van 2,9 miljoen euro.

Verder zijn er projecten rond een mobiele installatie voor het raffineren van suiker (IPSS Engineering, 1,1 miljoen), huidtransplantatie bij brandwonden (Demcon, zeven ton), een platform voor het maken van applicatiespecifieke lasers (PBF Group, negen ton), een brandblus-drone (zes ton), en het gebruik van data om CO2-uitstoot terug te dringen in de procesindustrie.