Kort nieuws

Ook Eerste Kamer akkoord met slimme energiemeter

Leestijd: 1 minuut

Vanaf 2012 gaat de uitrol van slimme energiemeters van start, verwacht het ministerie van ELI. Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met de wetsvoorstellen hiervoor. Eerder strandde de slimme meter hier, omdat de Senaat vond dat de privacy van de gebruiker in het geding kwam. In de huidige variant van de wet mag het energiebedrijf nog maximaal zes keer per jaar of in speciale gevallen de meterstanden uitlezen. De gebruiker kan wel toestemming geven voor een hogere frequentie, zodat het energiebedrijf hier diensten mee kan aanbieden.

Onder de slimme energiemeter verstaat de overheid een meter die zelf zijn standen doorbelt via internet of de telefoonlijn naar de leverancier. Hoewel dit weinig intelligent is, wordt het beschouwd als opmaat naar het smart grid, waarbij de afnemer van energie reageert op het aanbod.

De uitrol zal zich in eerste instantie beperken tot nieuwbouw, renovatieprojecten en reguliere vervanging, of geïnstalleerd worden op verzoek van de gebruiker. Gebruikers kunnen de meter ook weigeren. Of grootschalige uitrol aan de orde komt, zal afhangen van hoe het publiek ertegenover staat.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content