Academica

Onderwijs benadrukt ondernemerschap nog te weinig

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

Ondernemerschap in het onderwijs is vooralsnog een ’ontluikend thema‘. Dit concludeert het ministerie van OCW uit de nulmeting Onderwijs en Ondernemerschap, die werd uitgevoerd in opdracht van het Partnerschip Leren Ondernemen van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van het partnership is het stimuleren van ondernemerschap door meer aandacht voor dit onderwerp te creëren in het onderwijs.

Volgens het rapport hebben nog weinig opleidingen lessen in ondernemerschap in hun curriculum opgenomen. Met name de concrete invulling loopt achter. Toch wel een derde van de studenten gaan ondernemen, blijkt uit het rapport.

Onlangs benadrukte minister Plasterk nogmaals het voornemen van de overheid om fors te investeren in ondernemerschap in het onderwijs. Er is voor de komende vier jaar dertig miljoen euro gereserveerd. ’Met dit geld gaan we het hele onderwijs in aanraking brengen met ondernemerschap, van primair onderwijs tot hoger onderwijs‘, aldus Plasterk.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content