Ondernemer, kunstenaar of kunstenmaker?

Reading time: 3 minutes

Author:

Recent had ik een gesprek over financiering voor een startende ondernemer. Mijn gesprekspartner maakte daarbij de opmerking dat een starter is als een kunstenaar. Hij moet arm blijven om kunst te maken. Het houdt de creativiteit actief, inspiratie komt door lijden. Een ondernemer is gedreven om een nieuw idee uit te werken tot een product. Iets te maken dat er nog niet is. Geïnspireerd zijn, soms zelfs tot het obsessieve af. Zuinig omgaan met geld en slim gebruikmaken van beschikbare hulpbronnen zijn voor een startende ondernemer essentiële voorwaarden om succes te hebben. In die inspiratie en zuinigheid zit een overeenkomst met de kunstenaar.

Hier is een goed voorbeeld. Een ondernemer was een tijd als consultant werkzaam voordat hij zijn eigen onderneming startte. Hij deed dat advieswerk in het productieproces bij een halfgeleiderfirma. Met zijn werk verdiende hij niet alleen geld, maar ook ’fabrieksgeld‘ in termen van tijdseenheden op productiemachines. De halfgeleiderindustrie spreekt over moves in de fab als ze praten over het aantal productiestappen. Hij zou later in datzelfde productieproces een eigen chip kunnen maken zonder betaling. En dat deed hij. Nadat hij zijn bedrijf had opgericht, ging hij in die fab werken en gebruikte zijn verdiende moves. Dat bespaarde hem bakken met geld. Een erg creatief en productief idee. Van de nood maakte hij een deugd en een product. Dat is slim ondernemen, gedreven door de wil om kosten laag te houden en de wil om te winnen en daardoor de waarde van het bedrijf voor de ondernemer te verhogen.

Er zit dus een kern van waarheid in de opmerking dat armoede de vindingrijkheid vergroot. In dat opzicht is de ondernemer een kunstenaar. Maar de ondernemer creëert ook een productieproces waardoor vele kopieën van het product kunnen worden gemaakt. Daarin is hij de kunstenmaker. Reproductie is bij een kunstenaar ook mogelijk, maar wordt toch gauw gezien als ’te commercieel‘. Een uniek kunstwerk zoals de Nachtwacht heeft de hoogste waarde. Het is de unieke stijl van de kunstenaar die zijn waarde bepaalt. Als bij een ondernemer de productie juist omhooggaat, stijgt ook de waarde van de onderneming.

Een succesvolle onderneming kan welvaart creëren voor vele betrokkenen: de oprichters, de aandeelhouders, de werknemers, de toeleveranciers en de locale gemeenschap. Zuinig zijn met geld en slim omgaan met de hulpbronnen zijn noodzakelijke voorwaarden. Als een idee goed is, wil je dat zo snel mogelijk ontdekken. Het is dus uiterst belangrijk dat kapitaalschieters meedenken met die ondernemer en hem niet alleen laten worstelen. Voor een talentvol ondernemer betekent dat op halve kracht werken. Die andere helft van de investering kan komen van mensen die in die persoon geloven en geld en ervaring beschikbaar maken. Daardoor ontstaat een betere balans tussen de ondernemer als kunstenaar (een idee uitwerken met pijn en moeite, creativiteit, talent en doorzettingsvermogen) en de ondernemer als kunstenmaker door efficiënt een bedrijf op te zetten met professionele hulp. Die stuwkracht zorgt voor meer bedrijvigheid. Dat is goed voor de economie en dus voor ons allen.

De succesfactoren zijn inzet, creativiteit, ondernemerszin, maar ook de wil om te winnen, risico‘s durven nemen, de wil om te groeien. Er is veel talent in ons land. Ik daag een ieder uit die zijn of haar idee wil verwezenlijken. Ga aan de slag. Dat is een kunst!