Kort nieuws

‘Onbalans PV-markt Azië en EU trekt recht’

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Er komt de komende jaren een einde aan de situatie dat Europa zijn zonnepanelen niet zelf produceert, maar grotendeels uit het sneller gegroeide Azië importeert. Dat schrijft de Europese industrieassociatie Epia in haar onlangs uitgebrachte Global Market Outlook. Het relatieve aandeel van transportkosten zal stijgen als paneelprijzen dalen en transportkosten stijgen; dit moedigt productie dichtbij de afzetmarkt aan. Ook zullen modules in de toekomst relatief minder waarde vertegenwoordigen in de PV-keten. Nu zit 50 tot 55 procent van de PV-waarde dicht tegen de eindmarkt aan.

Daarnaast constateert Epia dat zonne-energie hard op weg is een competitieve technologie te worden, die een serieus aandeel van de energieproductie voor haar rekening kan nemen. Binnen een paar jaar zullen in een aantal landen investeringen in PV-systemen subsidieloos gaan renderen. Tegen 2020 geldt dat voor heel Europa.

In 2010 werd er 16,6 gigawatt geïnstalleerd, ruim twee keer zoveel als in 2009. De totale capaciteit in de hele wereld komt daarmee op 40 gigawatt. In de projecties van Epia voor 2015 groeit dat naar 130 tot 200 gigawatt.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content