Opinie

Octrooirichtlijn geen bedreiging voor Softwareontwikkelaars

Arnoud Engelfriet is Europees Octrooigemachtigde bij Philips Intellectual Property & Standards.

Leestijd: 3 minuten

In zijn gastcolumn ’Nokia‘s patentverklaring bijna niks waard‘ trekt Richard Stallman fel van leer tegen Europese hightechbedrijven die hun belangen beschermen met octrooien. De patenten op hun uitvindingen noemt hij een gevaar voor ontwikkelaars van vrije software. Hij verwijt organisaties als IBM, Nokia en Sun ervan kapitalen uit te geven om Europarlementariërs ervan te overtuigen niet naar tegenstanders van softwarepatenten te luisteren. Hij beschuldigt ze er zelfs van vaak onjuiste informatie te verstrekken in de hoop dat de politici niet doorhebben dat de informatie niet klopt.

Opmerkelijk is dat Stallman zijn medestanders vervolgens aanmoedigt om datgene te doen waarvan hij zijn tegenstanders beschuldigt: oproepen om onjuiste informatie te verstrekken aan Europarlementariërs. Hij spoort ze namelijk aan om de politici uit te leggen dat de richtlijn voor computergeïmplementeerde uitvindingen (in het Engels computer implemented inventions) octrooien op pure software toestaat. En dat is volstrekt onjuist. De richtlijn stelt expliciet dat computerprogramma‘s als zodanig, nieuwe manieren van zakendoen (zoals webwinkelideeën) en triviale uitvindingen niet gepatenteerd kunnen en mogen worden. Het criterium is en blijft of er sprake is van een nieuw en inventief stuk techniek. Wat op dit moment niet octrooieerbaar is, blijft in de nieuwe richtlijn niet octrooieerbaar.

Bovendien gaat de richtlijn toch echt over technische uitvindingen waarin software is toegepast om de uitvinding te realiseren. Niet over octrooien op software. De hightechindustrie maakt zich ernstig zorgen over deze eenzijdige benadering van de richtlijn. Daarom hebben zowel grote als kleine hightechbedrijven hun krachten gebundeld om duidelijk te maken dat een ’nee‘ tegen de richtlijn betekent dat zij niet meer de vruchten kunnen plukken van hun jarenlange R&D-investeringen. Zij zullen in Europa dan stoppen met hun innovaties. Dit zou leiden tot het verlies van vele duizenden hoogwaardige arbeidsplaatsen in Europa. De acties van Stallmann kunnen dus zeer schadelijke gevolgen hebben voor de Europese hightechindustrie.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content