NXP begint aan achterstallig onderhoud (update)

Reading time: 6 minutes

Author:

Het roer gaat niet om bij NXP nu de overname door Qualcomm van de baan is, maar de eerste stappen zijn gezet om het achterstallig onderhoud weg te werken. Directeur NXP Nederland Guido Dierick geeft tekst en uitleg.

Of de dagelijkse business van NXP schade heeft opgelopen door het 22 maanden durende overnameproces, dat uiteindelijk vruchteloos bleek? Dat valt mee, vertelt directeur Guido Dierick van NXP Nederland. ‘Het runnen van het bedrijf ging gewoon door; het management van onze businesslijnen heeft er nauwelijks iets van gemerkt. In de koopovereenkomst waren uiteraard bepalingen opgenomen dat Qualcomm zou worden betrokken bij cruciale beslissingen, maar verder opereerden we zelfstandig. Qualcomm mocht in onze keuken kijken, maar niet in de pannen.’

‘Er is dus geen schade in de zin dat we klanten hebben verloren of dat we minder orders binnenhalen omdat we minder hard hebben gelopen dan de klanten wilden. Ook de r&d is onverminderd doorgegaan. Alleen: normaal gesproken doe je meer dan dat. Zaken als acquisities doen of allianties smeden zijn niet aan de orde geweest. Ik zou niet willen zeggen dat we nu op achterstand staan, maar ongetwijfeld zouden we de afgelopen twee jaar een of ander technologisch gat hebben opgevuld als we geen overnamegesprekken hadden gehad’, aldus Dierick, die recentelijk terugtrad uit de raad van bestuur en van plan is volgende zomer met pensioen te gaan.

Guido Dierick over de technologieën waar NXP via Qualcomm toegang toe hoopte te krijgen en die het nu dus op een andere manier moet zien te verkrijgen: ‘We kunnen even de tijd nemen. De gaten die Qualcomm bij ons zou opvullen, spelen wat verder in de toekomst.’

Nu de overname definitief van de baan is, gaat het roer niet radicaal om. ‘Onze koers is niet wezenlijk anders dan twee jaar geleden, maar ook niet precies hetzelfde.’ NXP heeft inmiddels stappen ondernemen om nog sterker in te zetten op automotive en iot, nu al de twee grootste activiteiten, samen goed voor een kleine driekwart van de omzet (zie kaders).

NXP finetunet daartoe zijn organisatie door de businessgroepen te schrappen en alle ‘losse’ businesslijnen (ook de kleinere Identification- en Interface & Infrastructure-takken) direct te laten rapporteren aan Kurt Sievers, die tot voor kort de Automotive-tak leidde en nu is gepromoveerd tot president. ‘Hij is nu duidelijk de sterke man na onze ceo Rick Clemmer, al is er over opvolging nog geen beslissing genomen’, benadrukt Dierick.

De Duitser en oud-Philips-man denkt Europeser dan Clemmer, zegt Dierick. ‘Rick kon er maar moeilijk aan wennen dat er hier een ondernemingsraad en vakbonden zijn. Kurt weet niet beter. En hij richt zich wat meer op de langere termijn, waar Amerikanen meer naar de kwartaalcijfers kijken.’

Nooit ingehaald

Meer inzetten op automotive en iot betekent minder inzetten op andere activiteiten. ‘Daarom hebben we onlangs honderden r&d-mensen uit onze Digital Networking-groep overgeplaatst. De meeste gaan naar automotive, een klein deel naar iot’, aldus Dierick. Digital Networking is een erfenis van Freescale, het Amerikaanse bedrijf waarmee NXP in 2015 fuseerde. Omdat de netwerkgroep zich met procestechnologisch veel geavanceerdere chips bezighoudt dan de rest van NXP, was het van begin af aan een vreemde eend in de bijt.

Niet verwonderlijk dus dat Clemmer op een zeker moment de belangstelling bij andere bedrijven ging peilen om het onderdeel over te nemen, zoals bijvoorbeeld ook de niet-corebusiness Standard Products vorig jaar van de hand werd gedaan. ‘Maar toen Rick Qualcomm benaderde om Digital Networking over te nemen, zette dat de gesprekken voor een volledige overname in gang.’

Verkoop was wellicht alsnog een optie toen de deal strandde, zegt Dierick. ‘Maar we hebben liever de mensen dan de cash. Er zitten daar sterke r&d’ers, die we uitstekend kunnen gebruiken op de gebieden waar de meeste groei zit de komende jaren.’

De verkoop van Digital Networking past ook naadloos in de filosofie die Clemmer systematisch toepast sinds hij in 2009 aan het roer kwam te staan bij NXP. De topman staat er ten eerste op dat het bedrijf alleen actief is in groeimarkten en ten tweede wil hij niet alleen de nummer een in die markten zijn, maar ook anderhalf tot twee keer meer omzetten dan de grootste concurrent.

‘Het idee daarachter is dat we nooit worden ingehaald. Als elk bedrijf vijftien tot zeventien procent van de omzet in r&d steekt, geven wij veel meer uit aan onderzoek en ontwikkeling. Bovendien gaan potentiële klanten altijd bij de marktleider langs.’ In Digital Networking lukte het NXP niet om marktleider te worden in de meest winstgevende high-end producten, terwijl de low-end-markt in elkaar zakte. Ook daarom heeft het ervoor gekozen zich deels terug te trekken.

Intieme integratie

Een belangrijke consequentie van ‘het directief Clemmer’ is dat NXP zich niet direct zorgen hoeft te maken dat het in de heftig geconsolideerde halfgeleiderindustrie schaalgrootte mist. Op alle gebieden waar het bedrijf actief is, is het immers de grootste. Let wel: dat betekent niet dat NXP de grootste is in bijvoorbeeld álle automotivechips. Sommige typen laat de chipmaker eenvoudigweg over aan anderen.

Desalniettemin mist NXP nu toegang tot sleuteltechnologieën die Qualcomm had kunnen leveren, met name de rekenkracht die nodig is voor zelfrijdende auto’s en in 5g-communicatie voor het iot. Maar dat is geen urgent probleem, stelt Dierick. ‘Qualcomm kwam wat dat betreft erg vroeg. We kunnen even de tijd nemen, ook om onze organisatie rust te gunnen en om weer met beide benen op de grond te komen staan.’

Zeker is dat NXP de ontbrekende technologieën niet zelf zal ontwikkelen. Zolang het geopolitieke klimaat geen grote overnames toelaat, zijn partnerschappen dan het enige alternatief. Het management onderzoekt op dit moment nog hoe die vorm zouden moeten krijgen.

Een belangrijke overweging daarbij is dat een chip tegenwoordig steeds vaker bijna het complete systeem is, zoals NXP’s radar-op-chip het veel forsere doosje gaat vervangen dat nu in auto’s zit. De benodigde intieme integratie van verschillende systeemelementen kan echter prima in partnerverband worden gerealiseerd, aldus Dierick. ‘Er is geen enkel bedrijf dat de gehele waardeketen beheerst, zeker omdat de systemen meer en meer complex worden. Vaak hebben de nieuwe systemen een hogere toegevoegde waarde, waardoor ze voordelig zijn voor alle betrokkenen, ondanks de tijd en energie die nodig is voor integratie.’

Update op verzoek van NXP: de Digital Networking-activiteiten worden niet gestaakt. NXP blijft investeren in deze technologie, zij het niet als zelfstandige businesslijn.