Kort nieuws

NWO gaat beter kijken naar nut van onderzoek

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

NWO heeft zijn strategienota gepubliceerd voor de periode 2011-2014. De Nederlandse nationale onderzoeksfinancierder zegt beter te willen letten op de benutting van het onderzoek dat het financiert. Daarbij let het vooral op zes maatschappelijke thema‘s. Daarnaast pleit de organisatie voor een verdubbeling van haar budget naar een miljard euro. NWO zegt nu te vaak nee te moeten verkopen bij subsidieaanvragen. ’In de Vernieuwingsimpuls bijvoorbeeld zijn in 2009 slechts 272 van de 1534 voorstellen gehonoreerd (17,7 procent). […] Met de lage honorering gaat veel talent en innovatiekracht verloren, terwijl Nederland juist een relatief tekort heeft aan onderzoekers‘, staat er in de nota.

Om meer munt te slaan uit het publiek gefinancierde onderzoek, kondigt NWO verschillende maatregelen aan. De beoordelaar zegt de mogelijke benutting van het onderzoek mee te gaan wegen in de honorering van subsidies. Critici menen dat dit tot nog toe te weinig gebeurt, waardoor bijvoorbeeld de TU‘s relatief weinig geld krijgen van NWO. Ook wil NWO valorisatiesubsidies invoeren, toegesneden op verschillende vakgebieden. Deze zijn bedoeld voor de samenwerking tussen onderzoekers en mogelijke gebruikers. Verder gaat de organisatie werken aan de bewustwording onder onderzoekers dat derden hun resultaten kunnen gebruiken, onder meer door het stimuleren van open access-beleid, waarbij de publicaties die voortvloeien uit publiek gefinancierd onderzoek in een openbare database terechtkomen.

NWO wil de komende vijf jaar vooral focusseren op zes maatschappelijke thema‘s:  leven in gezondheid, water en klimaat, samenleven onder spanning, duurzame energie, verbinden van duurzame steden en materialen. De organisatie wil ook de zeggenschap krijgen over de aardgasbaten. Nu wordt deze geldpot verdeeld door de ministeries van EZ en Financiën. Dat gebeurt op incidentele basis, terwijl velen denken dat het geld beter terechtkomt als het via een langetermijnstrategie wordt verdeeld. ’NWO is bij uitstek toegerust om een sterkere rol te vervullen in de coördinatie van toewijzing en verantwoording van deze middelen‘, meldt de organisatie in haar strategienota.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content