Noord-Nederland zet schouders onder hightech

Reading time: 2 minutes

Author:

Een aantal hightechbedrijven heeft bij Fokker in Hoogeveen een manifest ondertekend om gezamenlijk een forse impuls te geven aan de noordelijke regio op het gebied van innovatieve HTSM-technologie. De stimulering van het sensorcluster via Stichting Sensor Universe heeft hier de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het werd echter steeds duidelijker dat een volgende stap in de ontwikkeling van Noord-Nederland als een hightechregio vanuit de industrie zelf zou moeten komen. Een aantal grote bedrijven, met name Fokker Aerostructures (Hoogeveen) en Philips Consumer Lifestyle (Drachten), de investeringsmaatschappij Nom en partijen uit het Sensor Cluster, waaronder Astron, Incas3, Sensor City Assen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben daarom de krachten gebundeld.

De verbreding van sensoren naar hightech systemen en materialen leidt tot een betere aansluiting op nationale programma’s en op Europa. Bovendien doet het recht aan de kracht van de bedrijven in regio, vinden de initiatiefnemers. Astron-directeur Marco de Vos: ‘In het SKA-project merken we duidelijk dat Noord-Nederland veel potentie heeft op het gebied van hightech elektronica. Door deze samenwerking kunnen we mkb’ers op grote en spannende projecten aanhaken en ze zo de kans geven te groeien.’

Rob Karsmakers, sitemanager van Philips in Drachten: ‘Met de ondertekening van het manifest wordt het Platform HTSM Noord gevormd waarop gezamenlijk een aantal grote programma’s zal worden gestart, gericht op versterking van de Noord-Nederlandse maakindustrie en groei van werkgelegenheid.’

De regionale overheden steunen het initiatief. Gedeputeerde Ard van der Tuuk: ‘Het is belangrijk dat we als provincies gericht projecten kunnen ondersteunen waarvan het belang voor werkgelegenheid in de regio helder is. Ik ben daarom zeer verheugd dat partijen in het veld elkaar gevonden hebben.’