Nist begint zoektocht naar kwantumbestendige cryptografie

Reading time: 1 minute

Author:

Het Nist, de de facto hoeder van cryptografische standaarden, heeft officieel de zoektocht afgetrapt naar een aanpak voor versleutelingsmethoden die bestand zijn tegen kwantumcomputers. Zoals alle standaarden heeft de ontwikkeling de vorm van een publieke competitie: het komende jaar kan eerst iedereen een voorstel indienen, en de jaren erna kan iedereen proberen die voorstellen onderuit te halen of te verbeteren. Het Nist rekent er op dat er uiteindelijk meerdere aanpakken tot standaard verheven zullen worden.

Het onderwerp van kwantumbestendige cryptografie staat al een tijd op de agenda binnen de security-gemeenschap. De huidige methoden voor asymmetrische ofwel publieke-sleutelcryptografie zouden met een kwantumcomputer eenvoudig te breken zijn. De praktische realisatie van een kwantumrekenaar laat weliswaar nog even op zich wachten, maar dat wil het Nist wel voor zijn. Bovendien moeten sommige hedendaagse geheimen versleuteld blijven tot nadat de kwantumcomputer er is.

Binnen de academische gemeenschap liggen er dan ook al diverse voorstellen voor post-kwantumcryptografie (pkc). Google is afgelopen jaar zelfs al begonnen met kleinschalige praktijkproeven van een van deze voorstellen in zijn Chrome-webbrowser; het New Hope-algoritme, dat Peter Schwabe van de Radboud Universiteit en CWI-onderzoeker Léo Ducas samen met collega’s uit Turkije en Duitsland opstelden.