Nieuwe rector magnificus voor TUE

Reading time: 1 minute

Author:

De TU Eindhoven krijgt vanaf mei volgend jaar een nieuwe rector magnificus: Frank Baaijens. Hij volgt Hans van Duijn op. Baaijens is hoogleraar Soft Tissue Biomechanics and Tissue Engineering. Daarnaast is hij vicedecaan van de faculteit Biomedische Technologie, associate wetenschappelijk directeur van het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS), interimdirecteur van het TUE-aandachtsgebied Health en wetenschappelijk directeur van het Biomedical Materials Program (BMM).

Frank Baaijens. Foto: Angeline Swinkels

Baaijens is zelf opgeleid aan de TUE. Hij studeerde er bij de Werktuigbouwkundefaculteit, waar hij in 1987 ook promoveerde. In 1990 werd hij benoemd tot deeltijdhoogleraar, een functie die hij combineerde met zijn werk als onderzoeker bij Philips Research. Vijf jaar later keerde hij volledig terug naar de universiteit en werd hij benoemd tot voltijdhoogleraar bij Werktuigbouwkunde. Sinds 2002 is hij hoogleraar bij de BMT-faculteit, waar hij tussen 2003 en 2007 ook decaan van was.