Neways: sterke start 2018, zorgen over schaarse componenten en mensen


Warning: Undefined array key "bio" in /home/techwatch/domains/test.bits-chips.nl/public_html/wp-content/plugins/wpcodebox2/src/Runner/QueryRunner.php(126) : eval()'d code on line 13

Author:

Reading time: 2 minutes

In het eerste kwartaal heeft Neways een omzet geboekt van 122,3 miljoen euro. Dat is veertien procent meer dan in dezelfde periode van 2017. In de halfgeleider- en industriële sector namen de inkomsten toe, in automotive en medisch bleven ze stabiel, in defensie namen ze licht af. Over het geheel ziet de ems-specialist uit Son de groei wel afremmen en de druk op de organisatie toenemen door de aanhoudende componentenschaarste en grotere moeite bij de werving van extra personeel.

Neways’ opdrachtenintake kwam in het eerste kwartaal uit op 152,6 miljoen euro, een stijging van ruim vijftien procent jaar op jaar. Eind maart bevatte het orderboek voor 281,8 miljoen euro aan bestellingen. Daarmee was de portefeuille liefst 37 procent beter gevuld dan twaalf maanden eerder en zeven procent beter gevuld dan ultimo 2017.

‘We zijn het jaar sterk van start gegaan met een flinke omzetgroei en een goed gevuld orderboek’, aldus Neways-ceo Huub van der Vrande. ‘Daarnaast kunnen we tevreden zijn over de productiviteitsgroei die we ondanks de aanhoudende druk op de organisatie hebben gerealiseerd. Als gevolg daarvan zijn de kosten dit kwartaal relatief achtergebleven bij de groei van het activiteitenniveau, wat zich vertaalt in een beter bedrijfsresultaat.’

‘Ondanks deze positieve ontwikkelingen hebben de aanhoudende schaarste in de markt voor technisch geschoold personeel en de schaarste in de componentenmarkt ertoe geleid dat we het volle potentieel niet hebben kunnen benutten’, gaat Van der Vrande verder. ‘Dit onderstreept het belang van slagvaardiger, efficiënter en slimmer werken en op deze manier met schaarse middelen zo veel mogelijk leveren. Concreet betekent dit dat we nog meer in moeten zetten op groepsbrede integratie, bijvoorbeeld door capaciteitsbenutting meer over de gehele groep te spreiden.’