Kort nieuws

Nederland steekt 4,8 miljoen in onderzoeksprojecten met China

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

Nederland investeert de komende drie jaar steeds 1,6 miljoen euro in de voortzetting van gezamenlijke onderzoeksprogramma‘s met China. Volgens de NWO, de KNAW en het ministerie van OCW is het belangrijk om te investeren in de onderzoeksrelaties met China, dat snel stijgt in de wereldwijde wetenschapsrangen. Aan Chinese zijde leggen vier partners eenzelfde bedrag in.

De NWO en het ministerie stellen elk 750 duizend euro per jaar beschikbaar voor projectfinanciering binnen jaarlijks gekozen thema‘s. Voor 2011 is dit thema medische apparatuur voor vergrijzing. De KNAW legt elk jaar een ton bij voor bilaterale seminars.

Het programma loopt sinds 2009. De afgelopen jaren richtte het onderzoek zich op respectievelijk geïntegreerd waterbeheer en het omzetten van biomassa. Het programma resulteerde tot nu toe in tien gezamenlijke onderzoeksprojecten en zes seminars.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content