Opinie

Modelgebaseerd ondernemen

Aad Vredenbregt is managing director van Sioux Automation Technology.

Leestijd: 3 minuten

Als er iets is dat in de huidige economische tijden duidelijk begint te worden dan is het wel dat we in deze eenentwintigste eeuw duurzaam zullen moeten ondernemen. Nu dreigt duurzaam heden ten dage vereenzelvigd te worden met begrippen als groen, milieu of maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar met duurzaam ondernemen doel ik niet zozeer op een maatschappelijke betrokkenheid als wel op meer toekomstgericht denken en handelen. Het welzijn van een bedrijf of industrie is niet slechts afhankelijk van hoogte van de cashflow. Toch liggen de tijden dat shareholder value regelrecht werd vertaald in winstmaximalisatie nog maar net achter ons.

Het inzicht begint terug te keren dat we meer balans moeten zoeken tussen het bedrijfsrendement, het benutten van de talenten van de medewerkers, de waardepropositie voor klanten en de wisselwerking tussen bedrijf en maatschappij die de toekomst moet vormgegeven. Dit vraagt om een toekomstgerichte visie. Een visie waarin bedrijvigheid ook wordt gezien als motor van duurzame economische groei en werkgelegenheid. Onze bedrijven hebben naast winst ook behoefte aan goede fysieke infrastructuren, een klimaat voor technologische innovaties en de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel door opleidingen van wereldklasse.

In die visie zouden de nieuw benoemde topsectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, ieder met hun specifieke kennis en ervaring, richting moeten geven aan bedrijvigheid die duurzame hogere toegevoegde waarde leveren in plaats van hogere of snellere winsten. Een bedrijvigheid die zich kenmerkt door langdurige samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en universiteiten. Waarin het gezegde ’de kost gaat voor de baat uit‘ weer opgang doet.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content