Kort nieuws

MKB en innovatie in de knel door WTO-overeenkomst

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Het MKB kan niet op gelijke voet concurreren met zijn Amerikaanse collega‘s. Dit is het gevolg van de WTO-overeenkomst voor overheidsaanbestedingen die op dit moment wordt heronderhandeld in het Zwitsers Genève. Onder deze Government Procurement Agreement van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de Amerikaanse overheid het exclusieve recht bedongen het Amerikaanse MKB een voorkeurspositie te geven.

Voor Nederlandse en Europese bedrijven heeft dit grote gevolgen. Ze hebben geen toegang tot openbare aanbestedingen van de Amerikaanse overheid. In 2003 werd voor 95 miljard dollar aan het Amerikaanse MKB uitbesteed in innovatieve sectoren als defensie, energie, gezondheidszorg, ruimtevaart en transport.

SUN&SUP, een groep van twintig -Europese start-ups, aangesteld door de Europese Commissie, meent dat deze situatie indruist tegen de Lissabon-agenda die in 1999 is geformuleerd en de concurrentiekracht en kenniseconomie van Europa moet versterken. Het consortium bepleit dat de EU-landen tot actie moeten overgaan om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven gelijke rechten krijgen in het nieuwe tienjarenverdrag dat op dit moment in Genève op tafel ligt.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content