Kort nieuws

Minder havo’s en vwo’s geven informatica

Nieke Roos
Leestijd: 1 minuut

Het afgelopen schooljaar gaven minder havo’s en vwo’s les in informatica dan vijf jaar geleden. Destijds bood zo’n 57 procent het vak aan, tegen 49 procent in 2015 – 2016. Dat maakt de NOS op uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo). Het aantal scholen is in deze periode nagenoeg gelijk gebleven.

De VO-raad, de vereniging van instellingen in het voortgezet onderwijs, schrijft de daling deels toe aan het tekort aan informaticadocenten, dat volgend jaar naar verwachting groeit naar twintig procent. Daarnaast is informatica nu nog een keuzevak dat scholen niet verplicht hoeven aan te bieden. De ict-sector ziet dat graag veranderen en ook Onderwijs-staatssecretaris Dekker staat daar niet negatief tegenover.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content