Technieuws

Mesa+-berekeningen helpen grafeen vooruit

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Grafeen mag dan de status van wondermateriaal hebben, voor digitale toepassingen is het van nature niet erg geschikt omdat het geen bandgap heeft. Zo‘n verboden zone valt echter wel te engineeren, bijvoorbeeld door het moleculaire kippengaas te combineren met andere materialen. De Twentse promovendus Menno Bokdam van het Mesa+ Instituut voor Nanotechnologie heeft berekeningen gedaan aan de interacties van grafeen met andere materialen, en verschafte zo inzichten die elektronische toepassingen van de koolstofverbinding dichterbij brengen.

Bokdam rekende onder meer aan grafeen op boornitride. Dit is ook een tweedimensionaal materiaal met een kippengaasstructuur, maar niet geleidend. De berekeningen suggereren dat de combinatie een bandgap in grafeen induceert, maar alleen wanneer de twee lagen onder een bepaalde hoek van elkaar gedraaid zijn. Bokman neemt daarmee stelling in een wetenschappelijk debat dat wereldwijd wordt gevoerd.

De Mesa+-promovendus keek ook naar de combinatie van grafeen en boornitride op een koperoppervlak. Er vormt zich in die situatie een dipoollaag op de grens van koper en boornitride, en die heeft een grote invloed op de hoeveelheid elektronen die van het koper ’door‘ het boornitride het grafeen in kunnen tunnelen. Met een elektrisch veld valt daardoor de concentratie van ladingsdragers in grafeen en daarmee de geleiding door het grafeen te beïnvloeden.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content