Meer partners voor zoektocht naar pijnloze diagnostiek bij TNO

Reading time: 2 minutes

Author:

Alzheimer Nederland, de Hersenstichting en de Parkinson Vereniging sluiten zich aan bij het Van ’t Hoff-programma bij TNO, dat onderzoek doet naar nieuwe diagnosetechnieken met spectroscopie. De partijen hopen dat dit leidt tot niet-invasieve detectiemethoden voor stoffen die op hersenaandoeningen wijzen. Momenteel is hier doorgaans een ruggenprik nodig, een belastende procedure.

Van ’t Hoff is een shared-research-programma volgens het Holst Centre-model: bedrijven, onderzoeksinstellingen en publieke organisaties betalen samen een onderzoekslijn die te kostbaar is voor een enkele instelling en bepalen met zijn allen de onderzoeksagenda. Deelnemende bedrijven kunnen de ontwikkelde kennis en technologie vervolgens niet-exclusief inzetten voor productontwikkeling.

Het programma loopt sinds begin vorig jaar en moet Nederlandse MKB-ers in staat stellen om allerhande niet-invasieve detectieapparatuur te ontwikkelen gebaseerd op lichtspectroscopie. ’Het duurste deel in zo‘n ontwikkelingstraject is het algoritme, het bepalen wat je precies moet meten‘, legt programmaleider Miriam Verhees uit. ’Het doel van het Van ’t Hoff-programma is om de relatie te leggen tussen de biologische en de optische kennis. Spectroscopie wordt al tientallen jaren gebruikt om verschillende typen moleculen of cellen te onderscheiden, maar in het lichaam kijk je nooit naar een enkele cel. Je moet dus goed begrijpen wat er speelt, dan kan je voorspellen wat dat met het licht doet. Daarvoor stellen we biologische en wiskundige modellen op.‘

Op het moment is TNO volgens Verhees nog de belangrijkste onderzoekspartner, maar dat moet in de loop der tijd veranderen. Diverse bedrijven zouden zich al hebben aangesloten, waaronder een Canadese spectrometerfabrikant. Afgelopen voorjaar sloten het Diabetes Fonds en Inreda Diabetic uit Goor zich bij het programma aan voor onderzoek naar de detectie van glucose en het karakteriseren van de insulineproducerende cellen in diabetespatiënten – met medicijnen zouden die soms nog te activeren zijn.

Van ’t Hoff is het eerste programma volgens het shared-research-model dat TNO buiten Holst start. Volgens Verhees zitten er nog verschillende van dergelijke initiatieven in de pijplijn, onder meer op gebied van verlichting en 3D-printen.