Meer omzet, fors hogere winst voor TKH

Reading time: 1 minute

Author:

De TKH Group heeft het tweede kwartaal een omzet geboekt van 342,7 miljoen euro. Dat is een stijging van ruim dertien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, vrijwel geheel autonoom. Onder de streep bleef er 20,0 miljoen over, maar liefst 75 procent meer dan twaalf maanden geleden. Deze cijfers brengen de halfjaartotalen op 657,1 miljoen euro omzet en 33,5 miljoen nettowinst, respectievelijk bijna twaalf en 73 procent meer dan in de eerste helft van 2013.

‘De sterke verbetering van het resultaat en de verder toegenomen orderintake in het tweede kwartaal bevestigen de goede strategische uitgangspositie van TKH’, verklaart CEO Alexander van der Lof. ‘De gerealiseerde hoge autonome groei bewijst dat we een sterke internationale speler zijn met veel perspectief voor verdere autonome groei, die vooral gericht zal zijn op de door ons gedefinieerde verticale groeimarkten. Daarbij verwachten we dat het resultaat in het tweede halfjaar hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar.’

De omzetgroei in de eerste zes maanden van 2014 komt geheel op het conto van de tak Industrial Solutions. Deze bracht 334,3 miljoen euro binnen, een plus van 26 procent. De inkomsten bij Building Solutions en Telecom Solutions bleven nagenoeg stabiel op 242,3 respectievelijk 80,5 miljoen.