Meer leentjebuur

Author:

Nieke Roos is hoofdredacteur van Bits&Chips.

Reading time: 3 minutes

Het is een hardnekkige aandoening, dat can only be invented here-syndroom. In een wereld die de mond vol heeft van open innovatie willen veel softwareafdelingen nog altijd alles zelf ontwikkelen. Voor een deel heeft dat te maken met het verwante not invented here-syndroom, het (overdreven) wantrouwen jegens spullen van derden, maar daarnaast speelt er een zeker gevoel van superioriteit: omdat niemand hun systeem, hun applicatiedomein en hun gebruiker beter kent dan zij, spreekt het voor zich dat zij ook de beste oplossing kunnen leveren.

Natuurlijk hebben de wafersteppers uit Veldhoven, de printers uit Venlo, de mri-scanners uit Best en de elektronenmicroscopen uit Acht allemaal hun specifieke eisen en daarmee hun software-eigenaardigheden. Tegelijkertijd lopen de ontwikkelafdelingen tegen dezelfde problemen aan. Vijf jaar geleden organiseerden we een rondetafeldiscussie met een aantal academische en industriële softwarespecialisten. Daaruit kwamen verschillende gemeenschappelijke uitdagingen naar voren, waaronder de toepassing van Agile in een multidisciplinaire omgeving, de omgang met legacy, de inrichting van de softwarestraat en modelgedreven engineering.

Onlangs maakten we weer een rondje langs de velden en daaruit bleek dat de uitdagingen van toen de tand des tijds glansrijk hebben doorstaan. Agile, legacy, integratie en MDSE, het zijn nog altijd hete hangijzers in de hightech. De voorbije vijf jaar hebben bedrijven hier ongetwijfeld de nodige vooruitgang in geboekt; toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ze grotere stappen hadden kunnen zetten als ze meer met elkaar hadden gedeeld, en dan niet alleen ervaringen maar ook daadwerkelijke oplossingen. Niet alleen de eigen software hergebruiken maar ook die van de buurman, met alle positieve gevolgen van dien voor de time-to-market en time-to-value.

Een kleine stap in de goede richting is de oprichting eind vorig jaar van het High Tech Software Cluster (HTSC). Onder regie van Brainport Development hebben zich hierin ruim dertig spelers in technische software verenigd. Een van hun doelen is om de groeiende softwarecomplexiteit gezamenlijk het hoofd te bieden. Naar eigen zeggen ging de totstandkoming gepaard met opvallend veel enthousiasme en gedeelde visie en zonder discussies over concurrentie. Het kan dus wel. Jammer alleen dat zich tot nu toe maar één oem van formaat heeft aangesloten – hulde voor Tomtom.

De andere grote jongens zullen vast weleens bij elkaar over de vloer komen om ervaringen uit te wisselen. Misschien hebben ze het zelfs al voorzichtig gehad over softwaredeling. Dat er daadwerkelijk code over en weer is gegaan, waag ik echter te betwijfelen. Van het can only be invented here-syndroom ben je niet zomaar verlost.

Als specialist in kennisdeling hebben wij de handschoen opgepakt om de uitwisseling van software-ervaringen structureel op de agenda te zetten. Samen met het HTSC en de stichting Spider hebben we een format bedacht dat het midden houdt tussen een conferentie en een workshop: in een beperkt aantal plenaire sessies krijgen de aanwezigen eerst algemene handvatten aangereikt voor verbetering van het ontwikkelproces, waarna ze een van de parallelle tracks induiken met interactieve praatjes en discussies die alle kanten belichten van een specifiek actueel onderwerp. De eerste editie van de Bits&Chips Software Engineering-conferentie organiseren we op 3 juni op de High Tech Campus, rond de nog steeds hete hangijzers Agile (en omgaan met legacy), continuous integration & delivery en MDSE.

Deze regio is een wereldwijd erkende hotspot voor hightech systemen en zou met relatief weinig moeite dezelfde mondiale faam kunnen verwerven in technische software. We hebben er het ecosysteem voor en met meer dan zesduizend hoogopgeleide software-engineers ook de mankracht. Moeten we wel nog even het can only be invented here-juk van ons afschudden. Laten we daar op 3 juni een begin mee maken.