LSVB schrikt van wapenwedloop tussen universiteiten

Reading time: 1 minute

Author:

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) constateert dat de Nederlandse universiteiten tegen elkaar opbieden met prestatie-eisen voor studenten, zoals het bindend studieadvies. Aanleiding is het besluit van de Rijksuniversiteit Groningen om de eisen aan te scherpen. De universiteit wil dat eerstejaars minstens 45 punten halen voordat ze doorgaan naar de volgende ronde. Voor toelating tot het derde jaar moeten ze hun propedeuse op zak hebben. En voor een master moeten ze hun bachelorscriptie af hebben en 165 van de 180 punten op hun naam hebben staan.

De LSVB is tegenstander van dergelijke barrières in het onderwijs. De vakbond denkt dat Groningen ze alleen wil invoeren omdat andere universiteiten ze ook hebben. Als argument noemt de vakbond dat het onderwijs op veel plaatsen nog onder de maat is. De LSVB ziet meer in betere voorlichting en kleinschalig onderwijs. Dit zou studenten veel beter motiveren dan de opgeworpen barrières.