Leeskop voor diamanten kwantumcomputer gevonden

Reading time: 1 minute

Author:

Onderzoekers van de TU München hebben een manier gevonden om informatie elektronisch te onttrekken aan stikstof-vacature-paren in diamant. Deze centra worden al jaren onderzocht als basis voor kwantumcomputers, maar gebrek aan elektronische lees- en schrijfmethodes golden als een belangrijke hindernis voor toepassingen.

De Duitsers gebruikten grafeen om de informatie in het stikstof-vacature-paar uit lezen. Daartoe sloegen ze een elektron in het paar aan, wat een dipooltoestand in het diamantrooster induceert. Op zijn beurt brengt deze dipool een verschuiving in de ladingsverdeling van een naburige laag grafeen teweeg, wat detecteerbaar is met behulp van twee bevestigde elektrodes.