Leerrechten met jaar vertraagd

Reading time: 1 minute

Author:

Staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs gaat het nieuwe bekostigingsstelsel voor studenten in Nederland toch pas in het collegejaar 2008-2009 invoeren. Het leerrechtensysteem kent nog te veel knelpunten. Het stelsel was oorspronkelijk onderdeel van de nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en Onderzoek maar die liep te veel vertraging op om in 2007 mee te kunnen beginnen. Daarom besloot de staatssecretaris om de leerrechten via een spoedwet over te hevelen naar de huidige Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Na overleg met de VSNU en de Hbo-raad en een advies van Capgemini heeft hij toch besloten een jaar te wachten met de invoering van de leerrechten. De vrees heerst dat er nog te veel onduidelijkheden zijn bij de onderwijsinstellingen. Bovendien is het administratieve systeem Studielink nog niet gereed.

Universiteiten en hogescholen zijn fel gekant tegen het systeem van leerrechten en vrezen onder meer een lastenverzwaring. Ook studentenorganisaties zien de leerrechten niet zitten.

De Tweede Kamer is niet blij met het uitstel. Voor de zomer ging deze akkoord met de invoering. VVD-kamerlid Arno Visser pleitte voor een parlementair onderzoek naar de vertraging. Hij denkt dat hbo-instellingen en universiteiten expres dwarsliggen. Visser kreeg echter niet genoeg partijen achter zich, alleen de SP wilde hem steunen. De PVDA wilde alleen meewerken als Visser om een parlementaire enquête zou vragen. Op verzoek van de PVDA zal er nu wel een onafhankelijk toezichthouder aanschuiven bij het overleg tussen de staatssecretaris en de onderwijsinstellingen.