Kort nieuws

KNAW bepleit apart orgaan voor innovatiebeleid

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

De president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Robbert Dijkgraaf heeft in zijn jaarrede gezegd dat een nieuwe regering de investeringen in kennis beter op elkaar moet afstemmen – uiteraard naast een pleidooi voor méér investeringen in onderwijs en onderzoek. ’De overheid heeft maar een beperkt zicht op haar totale kennisinspanningen. Het stroomdiagram van subsidies is het spreekwoordelijke bord spaghetti‘, aldus de Akademie-president. Een overkoepelende regie binnen de overheid zou ontbreken: ’Geen departement meer dat níet over kennis gaat, of het nu landbouw, gezondheid, water, veiligheid of ontwikkelingssamenwerking betreft.‘

Hij pleit dan ook voor een nieuw orgaan om het landelijke kennis- en innovatiebeleid aan te sturen: ’Het idee van een Kennis- en Innovatieraad, een variant van het Innovatieplatform maar nu met budget naar Aziatisch model dat nu in Den Haag rondzingt, kan een uitkomst zijn.‘ Dijkgraaf was een van de leden van het Innovatieplatform.

Ook de KNAW zelf moet een duit in het zakje doen in het structureren van het onderzoeksbeleid in Nederland door haar adviserende rol te versterken. ’Hiertoe zullen meer adviezen worden uitgebracht die daadwerkelijk richtinggevend zijn voor wetenschappelijke ontwikkelingen of leidend zijn in het maatschappelijk debat‘, aldus Dijkgraaf.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content