Klein maar fijn

Reading time: 2 minutes

Author:

Een van de effecten van globalisering is de concentratie van activiteiten, waarbij steeds grotere ondernemingen worden nagestreefd. Dit vooral vanwege economische drijfveren als loonkosten, branding en economies of scale. Zo wordt meer aandeelhouderswaarde gecreëerd. Alleen al in Nederland is zo‘n 30 procent van de grote bedrijven de afgelopen jaren betrokken geweest bij een fusie of overname van (een gedeelte van) een bedrijf.

Aangezien ik voortgekomen ben uit de organisatie van de (IT-)ondernemer Eckart Wintzen, maak ik me zorgen over die schaalvergroting. Wintzen geloofde in de ’menselijke maat‘, in kleine, volledig zelfstandige  eenheden (cellen). Ook uit recent onderzoek blijkt nog eens dat kleine bedrijven vaker succes hebben en over het algemeen beter presteren dan hun grotere tegenhangers. Het blijkt dat kleine bedrijven met name succesvoller zijn door hun innovatiekracht. Zij zijn beter en sneller in staat innovaties te bedenken en te implementeren dan grote bedrijven.

Waarom is klein zo fijn? Allereerst denk ik aan de mensen in de organisatie. Grootschalig onderzoek in Amerika wijst uit: je hebt meer kans op tevreden medewerkers in een klein bedrijf dan in een grote organisatie. In Nederland bevestigde onderzoek een dergelijke relatie. Het onderzoek wijst uit dat kleine ondernemingen meer uit hun personeel halen dan grote. Werknemers in kleine bedrijven hebben meer plezier in hun werk en zijn vaker tevreden, beter gemotiveerd, betrokken en klantgericht. Bovendien werken ze efficiënter, melden ze zich minder vaak ziek en lopen ze minder vaak over naar de concurrent.

In grote bedrijven vind je nogal wat managementlagen om de boel te organiseren en bij elkaar te houden. Die lagen zijn meestal niet bezig met het allerbelangrijkste dat een bedrijf moet nastreven: klanttevredenheid. Het is mij te vaak overkomen dat ik in grote bedrijven mensen tegenkwam die geen idee hadden wie hun belangrijkste klanten waren en al helemaal geen antwoord hadden op de vraag voor welk probleem van die klanten ze een oplossing leverden. De mensen uit die managementlagen zijn te vaak bezig met shareholder value in plaats van met hun eigen mensen en klanten aan de gang te zijn over betere oplossingen.

En daarom is klein zo fijn: niemand kan zich – intern – verstoppen voor de klant. De hele organisatie focust op het succes van de klant, want dat bepaalt uiteindelijk ook het eigen succes. Die klantgerichtheid, dat belang dat gehecht wordt aan klanttevredenheid, is de allerbelangrijkste voorwaarde voor succes en continuïteit van een onderneming.

Zoals Eckart Wintzen het altijd predikte: zorg voor tevreden klanten en tevreden personeel, dan ontstaan winstcijfers welhaast vanzelf.