Kabinet: stem topsectoren af op Europa

Reading time: 1 minute

Author:

Het topsectorbeleid moet worden afgestemd op toekomstige Europese onderzoeksprogramma‘s. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra namens het kabinet aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), getiteld Scherp aan de Wind. Daarin deed de raad vijf aanbevelingen, onder meer om Europese fondsen als hefboom te gebruiken en om aan te sluiten op Europese onderzoeksthema‘s. Het kabinet neemt die adviezen goeddeels over, al blijft onduidelijk hoeveel geld het ervoor over heeft.

De opvolger van het huidige Zevende Kaderprogramma krijgt met 80 miljard euro naar alle waarschijnlijkheid een flink hoger budget. Bovendien zullen bepaalde regionale projecten ook aanspraak kunnen maken op de nog veel beter gevulde kas van de Structuurfondsen. Gecombineerd met beloftes van minder regels en bureaucratie om deelname van het bedrijfsleven en in het bijzonder het mkb te bevorderen, belooft de onderzoeksagenda van Horizon 2020 daarom een interessante financieringsbron te worden voor Nederlandse bedrijven.

Deelname aan Europese programma‘s vereist doorgaans een bijdrage van de lidstaat. Oorspronkelijk voorzag het topsectorbeleid, dat sterk focust op generieke fiscale maatregelen in plaats van subsidies, daar niet in. Minister Verhagen (EL&I) heeft inmiddels ingezien dat zo geld blijft liggen in Europa. Speciaal voor de hightechsector reserveerde hij 20 miljoen euro cofinanciering voor deelname aan de Joint Technology Initiatives in 2013.

Hoeveel geld het kabinet vanaf 2014 beschikbaar stelt, ’hangt af van de toekomstige ambities van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen en de vormgeving van toekomstige Europese programma‘s onder Horizon 2020‘, schrijft Zijlstra.