Kort nieuws

Kabinet ontvouwt langetermijnplannen voor reductie broeikasgassen

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

Minister Kamp heeft zijn visie op het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs onthuld. In de Energieagenda schrijft het kabinet hoe de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2050 sterk moet worden teruggedrongen. De plannen zijn een verlengstuk van het Energieakkoord, dat tot 2023 loopt. Door de paaltjes voor de periode tot 2050 uit te zetten, moet het mogelijk worden om langetermijninvesteringen te doen.

Het rapport schetst op hoofdlijnen hoe de transitie er tot 2050 eruit moet zijn voor de vier verschillende energiegebruikers. Wat betreft de industrie wordt er in eerste instantie ingezet op beperken van uitstoot via besparingsmaatregelen. Het kabinet heeft echter weinig zin om de industrie weg te jagen uit Nederland; een belangrijke pijler is het afvangen en opslaan van CO2 in lege aardgasvelden onder de Noordzee.

Voor de elektriciteitssector wordt ingezet op verdere vergroening, vooral via windenergie, en decentrale productie en opslag. Ook moet de Europese elektriciteitsmarkt beter gaan functioneren. De transportsector zal kunnen rekenen op maatregelen om over te stappen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen. Vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte voertuigen zero-emission zijn.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content