Jos Baeten aan roer CWI

Reading time: 1 minute

Author:

Jos Baeten wordt de nieuwe directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Per 1 oktober volgt hij Jan Lenstra op, die aan het CWI verbonden blijft tot aan zijn voorgenomen pensionering in 2012. Baeten is expert op het gebied van modelgebaseerde mathematische technieken. Sinds 1991 is hij verbonden aan de TU Eindhoven. Daar was hij negentien jaar lang hoogleraar theoretische informatica bij de faculteit Wiskunde & Informatica, tot hij zijn leerstoel Formele Methoden vorig jaar april verruilde voor de leerstoel Systeemengineering bij de buren van Werktuigbouwkunde.

Met zijn aanstelling in Amsterdam keert Baeten terug op het oude nest. Na zijn wiskundestudie aan de Universiteit Utrecht en zijn promotie aan de University of Minnesota ging hij in 1984 aan de slag als onderzoeker bij het CWI, waar hij de overstap maakte naar de theoretische informatica. Vanaf 1985 was hij daarbij universitair informaticadocent aan de UvA, tot er begin jaren negentig een leerstoel vrijkwam aan de TUE.

Het CWI omschrijft Baeten als een gerenommeerd onderzoeker, met veel ervaring in het aantrekken van externe financiering. Volgens het bestuur is hij heel goed in staat om contacten op te bouwen met derden en is hij thuis in contractresearch en valorisatie. Daarnaast is hij een ervaren bestuurder. Zo was hij tweemaal decaan en tweemaal vicedecaan bij Wiskunde & Informatica in Eindhoven. Hij was ook initiatiefnemer en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool Ipa, wetenschappelijk directeur van het Stan Ackermans Instituut en initiatiefnemer van het Eindhoven Embedded Systems Institute, de voorloper van het Esi.