Itri ziet cruciale rol systeemarchitectuur voor innovatief vermogen Taiwan

Reading time: 6 minutes

Author:

Het Taiwanese Industrial Technology Research Institute (Itri) wil zijn projectleiders een gemeenschappelijke taal geven om de communicatie tussen disciplines te versoepelen. Systeemarchitectuur moet die rol gaan invullen. Executive vice president Pei-Zen Chang over systeemarchitectuur en hoe deze aanpak de Taiwanese industrie internationaal concurrerend gaat houden.

Het Industrial Technology Research Institute (Itri) hielp Taiwan in de jaren zeventig de omslag te maken van lagelonenland naar speler in de internationale hightech. Dat leverde miljardenondernemingen op, met bekende namen als TSMC en UMC – bijzonder voor een Aziatisch land dat qua oppervlakte en inwoneraantal vergelijkbaar is met Nederland.

In de huidige tijd is een nieuwe slag nodig om de Taiwanese industrie innovatief te houden in de internationale markt. Itri denkt dat de sleutel ligt in systeemdenken. ‘In aanvulling op een continue verdieping van wetenschappelijke en technologische innovatie en r&d moet Itri de samenwerking tussen onze afdelingen en disciplines versterken om de industrie te blijven transformeren’, zo verwoordt de huidige Itri-president Edwin Liu het.

Pei-Zen Chang, executive vice president van Itri: ‘Systeemarchitectuurkennis zal bijdragen aan de waardecreatie in de hele Taiwanese industrie.’ Foto: Itri

Heilige opdracht

Alles bij Itri draait om industriële transformatie. Het instituut is een r&d-organisatie zonder winstoogmerk met een rol die vergelijkbaar is met die van TNO en Fraunhofer in Nederland en Duitsland. Het richt zich met name op toegepaste research en technische services. Sinds zijn oprichting in 1973 is Itri uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend r&d-instituut. Het speelde een cruciale rol in de transformatie van een economie die vooral was gebaseerd op arbeid naar een van ’s werelds grote hightechhotspots.

‘Itri’s missie is Taiwans industriële ontwikkeling vaart geven’, zegt Pei-Zen Chang, executive vice president en verantwoordelijk voor de introductie van systeemdenken bij Itri. ‘We doen dat niet alleen door technologische ontwikkeling, maar ook door de industrie te helpen zich voortdurend aan te passen en zich zakelijk te ontwikkelen.’

Taiwan en Nederland weten allebei dat je als klein land alleen meetelt als je slimme dingen doet. Alleen door innovatie en met nieuwe economische modellen slagen ze erin te concurreren met hun veel grotere buren. In Nederland speelt de hightechindustrie intussen een even belangrijke rol als pakweg de Rotterdamse haven of onze landbouwtechnologie. Taiwan groeide door de invloed van Itri uit tot een grootmacht in hightech en chipproductie.

Het Taiwanese instituut heeft een formidabel trackrecord. Sinds zijn oprichting hielp het ruim 270 bedrijven om te starten. Daaronder zitten beroemde namen als TSMC en UMC, beide foundry’s met miljardenomzetten. Itri’s 6100 medewerkers – vier op de vijf met een academische graad – produceren jaarlijks meer dan duizend patenten (opgeteld ruim 27 duizend).

Chang maakt duidelijk dat het Itri’s opdracht is om de Taiwanese industrie te helpen zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Je zou het zelfs een heilige opdracht kunnen noemen. ‘Uitblinken in de technologierace is altijd een drijvende kracht geweest voor Taiwan en Itri speelt daar een cruciale rol in’, zegt hij. Het is ook een verplichtende rol, zo maakt Chang duidelijk. Hij wijst op het huidige tijdperk van meedogenloze internationale concurrentie en het feit dat Taiwan vergeleken met grote landen in feite maar een smalle industriële basis heeft. ‘We hebben heel veel middelgrote ondernemingen en die zijn voor een groot deel afhankelijk van onze innovaties’, aldus Chang.

Smart logistics

Een voorbeeld is Itri’s werk op het terrein van de zeer concurrerende markt voor machinegereedschappen. Taiwan heeft een groot ecosysteem met ruim vijftienhonderd kleine en middelgrote fabrikanten van machines en toeleverende bedrijven. In deze tak van sport is het land ongeveer even groot als China en het wedijvert met deze gorilla om de vierde en vijfde positie wereldwijd. De rol van het r&d-instituut in deze technologie was veelbetekenend. Bij Itri ontwikkelden ze de controllers die Taiwanese machinefabrikanten hielpen om te concurreren met hun Amerikaanse, Duitse en Japanse concurrenten.

Deze markt blijft zeer uitdagend, aldus Chang. ‘Met ondersteuning van ons ministerie van Economische Zaken hebben we nu een slimme fabricagelijn voor demonstratiedoeleinden gebouwd waarmee fabrikanten hun prestaties kunnen verifiëren. Ook helpt het ze bij het de inbedrijfstelling van machines in het veld. Dit stelt ons in staat om de Industrie 4.0-ontwikkelingen bij te houden en de prestaties van totale systemen te versterken.’

Logistiek is een ander terrein waar Itri met systeemdenken en innovaties de industrie ondersteunt. Het instituut stond in Taiwan mede aan de basis van de introductie van rfid, geautomatiseerde systemen, slimme sorteerstations en andere logistieke technologieën. Chang: ‘In die industrie zijn er vele manieren om producten snel te leveren. Met systeemengineering en -analyse hebben we een beter begrip gekregen van de behoeftes. Het was bijvoorbeeld vrij evident dat de identificatie en classificatie van voorwerpen met verschillende omvang de sleutel vormden voor de verschillende oplossingen. Itri heeft Taiwanese logistieke en e-commercebedrijven geholpen de stap te maken richting slimme logistiek en diensten.’

Chang merkt op dat alles bij Itri in het teken staat van waardecreatie. ‘Research levert een grotere waarde als de technologische ontwikkelingen, onderdelen en modules zijn gebaseerd op de behoeftes van de industrie.’ Juist daar speelt systeemarchitectuur een steeds grotere rol. In de afgelopen jaren nodigde Itri industrieveteranen en experts op het gebied van systeeminnovatie uit om in Taiwan lezingen en lessen te geven. Het instituut wil zijn managers in verschillende disciplines aanmoedigen om het systeemarchitectuurdenken een grotere rol toe te bedelen.

Het doel is een gemeenschappelijke taal voor projectleiders op verschillende gebieden. Itri focust op drie hoofddomeinen: slim wonen, de kwaliteit van gezondheid en duurzaamheid. De achterliggende technologieën van deze aandachtsgebieden mogen dan wel verschillen, de Taiwanezen zijn ervan overtuigd dat een gemeenschappelijke taal tussen de verschillende labs en gebieden de innovatiekracht van de totale r&d zal vergroten.

Cafcr

In 2016 identificeerde Itri High Tech Institute als potentiële partner op dit gebied. Het Nederlandse instituut had met ‘System architecting’ (Sysarch) een training die diepgeworteld is in de ontwikkeling van complexe systemen bij Philips en ASML. Die kennis wilde Itri in Taiwan introduceren, om te beginnen met een training voor senior executives en projectleiders uit de verschillende afdelingen van het Taiwanese instituut.

Chang wijst onder meer op de waarde van het door Gerrit Muller ontwikkelde Cafcr-model. Cafcr helpt systeemarchitecten en productontwikkelaars in het algemeen om zich te verplaatsen in de schoenen van hun klanten. Het dwingt ze verder te kijken dan de technologie alleen. De letters c, a, f, c en r staan daarbij voor vijf gezichtspunten om naar de systeemarchitectuur te kijken. Maar twee ervan gaan over technologie; drie gaan over het klantperspectief, en daar zit de grote waarde van het model.

Cafcr gaat vooral over de klant. Wat is zijn business precies? Hoe verdient hij zijn geld? Hoe moet hij zijn systeem of subsysteem installeren? Als je dat beter ziet, dan is het veel duidelijker wat de klant nodig heeft om succesvoller te zijn in de markt. Deelnemers aan de training gaven aan dat vooral het Cafcr-model projectleiders hielp bij het systematisch promoten en implementeren van de projecten waarvoor ze verantwoordelijk waren. Chang: ‘Het versterkte de interdisciplinaire competenties van onze labs en gaf voeding aan het gevoel bij onze mensen voor systeemintegratie.’

High Tech Institute verzorgde afgelopen juli voor de tweede keer een training bij Itri. Chang wijst erop dat deze Sysarch de zeer hoge score kreeg van 4,97 punten uit 5. De programmadirecteuren die de training volgden en bij Itri aan interdisciplinaire projecten werken, zullen het geleerde gaan delen met collega’s binnen het instituut. Het is de bedoeling dat Itri de kennis vervolgens overdraagt aan de Taiwanese industrie. Chang: ‘Dit zal bijdragen aan de waardecreatie binnen onze industrie.’