Interesse bedrijven in TKI valt tegen

Reading time: 1 minute

Author:

Topsectorbedrijven hebben vorig jaar gezamenlijk 200 miljoen euro gestoken in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), meldt het ministerie van Economische Zaken. Dat bedrag is een derde minder dan geraamd. De lager dan verwachte inbreng is een domper voor universiteiten en kennisinstellingen, omdat ze inkomsten mislopen.

TKI’s zijn publiek-private samenwerkingsverbanden. Voor elke euro die bedrijven erin investeren, doet de overheid er 25 cent bij. Dat bedrijven minder geïnteresseerd waren in deze subsidie dan verwacht, verklaart EZ uit het feit dat de TKI-toeslag vorig jaar zijn debuut maakte en er slechts één inschrijvingsronde was.

Dit jaar worden er meerdere rondes gehouden. Op basis van de eerste voorspelt EZ nu een forse toename van de belangstelling: de investeringen zouden dit jaar oplopen tot 280 miljoen euro.

De tegenvallende interesse kan echter ook te maken hebben met de gecompliceerde spelregels voor de TKI’s. Vorig jaar klaagden ondernemers steen en been over de bureaucratie die deelname met zich meebracht. Ook was er onduidelijkheid over het intellectueel eigendom op de onderzoeksresultaten en mochten bedrijven niet in natura deelnemen. Deze weeffouten zijn inmiddels hersteld.

De KNAW brengt later dit jaar een advies uit om het topsectorbeleid verder te verbeteren.