Intercontinentale quantumcommunicatie is mogelijk

Reading time: 1 minute

Author:

Een Chinees onderzoeksteam heeft vanuit een satelliet fotonen naar twee verschillende locaties op aarde verstuurd en bevestigd dat ze na aankomst nog altijd verstrengeld zijn. De ontvangststations stonden 1200 kilometer uit elkaar, veel verder dan de 144 kilometer die eerder werd overbrugd in een vergelijkbaar experiment. Hiermee is aangetoond dat intercontinentale quantumcommunicatie in principe mogelijk is.

Quantumcommunicatie is delicaat: de quantumtoestand van fotonen die door lucht of glasvezel reizen, gaat snel verloren en de reikwijdte van quantumnetwerken is daarom beperkt. Eén van de mogelijke oplossingen is om de deeltjes zoveel mogelijk door het (bijna) vacuüm van de ruimte te sturen, zoals de Chinezen hebben gedaan. Om de interactie met lucht verder te minimaliseren, stonden beide ontvangers hoog in de Himalaya.

Een andere oplossing is om de verbinding de versterken. Onlangs publiceerden Qutech-onderzoekers uit Delft hoe zij de verstrengeling tussen twee elektronen naar believen kunnen versterken.