Achtergrond

Intelligente mechatronica overkoepelt disciplines aan drie TU’s

Leestijd: 3 minuten

Een van de vijf speerpunten van de 3TU-federatie draait om hightech systemen. Een breed begrip, dat op de snijpunten van een groot aantal disciplines werkt. Toch hebben de bestuurders een focus weten te kiezen voor het competentiecentrum, en wel die van intelligente mechatronische systemen. Het 3TU.Center zet in op de gebieden robotica, precisiesystemen, microsystemen en gedistribueerde en embedded systemen.

’Hoewel het belang van hightech systemen algemeen wordt erkend, is er aan de technische universiteiten geen apart departement voor‘, staat in het businessplan van het competentiecentrum High-Tech Systems. Hightech systemen bevinden zich op het snijpunt van verschillende disciplines zoals mechanica, elektronica, computerwetenchappen en in mindere mate natuurkunde, wiskunde, biologie en scheikunde. De betrokken onderzoeksgroepen zitten daarom verspreid bij verschillende departementen van de universiteiten.

Ook het absolute aantal toepassingen is bijzonder groot, uiteenlopend van consumenten- en medische applicaties tot automotive toepassingen en productiemachines. De industrie heeft hier uiteraard een groot belang bij. Volgens het Innovatieplatform is dit vakgebied een van de vier clusters waarin Nederland vooroploopt. Bedrijven als ASML, FEI, Philips Medical Systems, Stork, Thales en Vanderlande spelen internationaal mee.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content